Vestskoven - København

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 32

Vestskovens tilblivelse
Den 31. marts 1967 vedtog Folketinget en principbeslutning om at anlægge en Vestskov på ca. 1500 ha. Forud herfor lå mange års planlægning. Allerede i 1936 arbejdede man i "Betænkning om Københavnsegnens grønne Områder" med planer om en Vestskov.

Læs eller download folderen:

Vestskoven

Udgivet af Naturstyrelsen, 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet