Vi har en plan

19-12-2008

Om forslaget til driftsplan for Naturstyrelsen – Vendsyssel 2007-2021

Forsiden af folderen Folder udgivet i forbindelse med den offentlige høring af forslaget til driftsplan for Naturstyrelsen – Vendsyssel 2007-2021.

Giver et kort overblik over planens centrale elementer.

Hele forslaget til driftsplanen incl. bilag og øvrigt høringsmateriale kan ses på

Udgivet 2008 af Naturstyrelsen. Trykt udgave af folderen kan fås ved henvendelse til Naturstyrelsen – Vendsyssel . Må citeres med kildeangivelse.