Apropos - Landskabskaraktermetoden og byudvikling

01-02-2008

Hæfte der beskriver, hvordan byudvikling kan planlægges i overensstemmelse med landskabets karakter og særlige oplevelsesmuligheder ved brug af landskabskaraktermetoden.

Læs publikation