Chloroform produktion i jordbund - Delrapport 2

28-10-2008

Oftest findes chloroform i grundvandet sammen med andre klorerede opløsningsmidler. Dog er der grundvand, som alene indeholder chloroform i høje koncentrationer.

Chloroform produktion i jordbund Oftest findes chloroform i grundvandet sammen med andre klorerede opløsningsmidler. Dog er der grundvand, som alene indeholder chloroform i høje koncentrationer. Årsagen hertil kan være naturlig dannelse af chloroform i de øverste jordlag. Den største produktion er påvist i nåleskov. Projektet indeholder foruden beskrivelsen af den naturlige dannelse af chloroform, også en vejledning til hvordan det dokumenteres, at der er tale om en naturligproduktion, samt en beskrivelse af mulige renseforanstaltninger.

Chloroform produktion i jordbund - Delrapport 2 (pdf; 1 mb)

Læs publikationen i html

Udgivet af Naturstyrelsen, 2007. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.