Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet

28-10-2008

Dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS) er navnet på et styringsværktøj til vandværkernes ledelse. Systemet går ud på at formulere præcise kvalitetsmål for drikkevandet og klarlægge truslerne imod det.

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet Dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS) er navnet på et styringsværktøj til vandværkernes ledelse. Systemet går ud på formulere præcise kvalitetsmål for drikkevandet og klarlægge truslerne imod det. Det er nemlig forudsætningen for at ledelsen kan fokusere på at forebygge uheld. Det fremgår af den vejledning som DANVA offentliggør med økonomisk støtte fra By- og Landskabstyrelsen.

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (pdf; 2 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2008. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.