Grødeskæring i vandløb - Erfaringsopsamling af metoder, praksis og effekter

28-10-2008

Rapporten er udarbejdet med fokus på grødeskæring som selvstændig disciplin.

Grødeskæring i vandløb - Erfaringsopsamling af metoder, praksis og effekter Rapporten er udarbejdet med fokus på grødeskæring som selvstændig disciplin. Den opsamler erfaring og viden, som vandløbsmyndighederne - kommuner og amter - sammen med andre har indhøstet gennem ca. 25 års forvaltning af vandløbene efter den gældende vandløbslov. Grødeskæring i forskellige egne af Danmark i såvel store som små vandløb behandles i publikationen. Den meget omfattende rapport skal danne grundlag for udarbejdelse af en egentlig vejledning om grødeskæring, til brug for kommunerne i forbindelse med udførsel af de administrative forpligtigelser der er fastsat i vandløbsregulativerne med hensyn til grødeskæring af vandløb.

Grødeskæring i vandløb - Erfaringsopsamling af metoder, praksis og effekter (pdf; 4 mb)
Læs publikationen i HTML

Udgivet af Naturstyrelsen, 2008. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.