Hydrologisk og økonomisk analyse af vandføring i vandløb

28-10-2008

Formålet er at etablere et værktøj som bl.a. kan anvendes af de statslige miljøcentre ved administrationen og planlægning efter miljømålsloven og vandforsyningsloven.

Hydrologisk og økonomisk analyse af vandføring i vandløb Formålet er at etablere et værktøj som bl.a. kan anvendes af de statslige miljøcentre ved administrationen og planlægning efter miljømålsloven og vandforsyningsloven.
Projektet angiver således for to typeområder enhedstal for de økonomiske omkostninger ved forskellig tiltag til sikring af vandføringen i vandløb: ændring i vandindvinding i oplandet, sløjfning af dræn og ændring i arealanvendelse (øget skovrejsning).

Hydrologisk og økonomisk analyse af vandføring i vandløb (pdf; 2 mb)

Læs publikationen i html

Udgivet af Naturstyrelsen, 2007. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.