Interaktion og infrastruktur i Østjylland - Bidrag til samarbejdsprojekt om Byudvikling i Østjylland

28-10-2008

Rapporten analyserer trafikmønsteret i Østjylland. Rapporten konstaterer, at det navnlig er pendlingen mellem byerne, som vokser, mens pendlingen fra omegnen og ind til byen stagnerer.

Interaktion og infrastruktur i Østjylland - Bidrag til samarbejdsprojekt om Byudvikling i Østjylland Rapporten analyserer trafikmønsteret i Østjylland. Rapporten konstaterer, at det navnlig er pendlingen mellem byerne, som vokser, mens pendlingen fra omegnen og ind til byen stagnerer. Der er også forholdsvis mange ture mellem byerne, hvor byernes forskellige kulturtilbud udnyttes, mens indkøb overvejende sker inden for de traditionelle oplande. Analysen konstaterer. at en overflytning af trafikken fra personbil til tog forudsætter en stærk koncentration af aktiviteter ved stationerne.

Interaktion og infrastruktur i Østjylland - Bidrag til samarbejdsprojekt om Byudvikling i Østjylland (pdf; 29 mb)

Læs rapporten i HTML

Udgivet af Naturstyrelsen, 2008. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.