Kemiske stoffer der kan føre til misdannelser i fisk - Indkredsning af stoffer ud fra deres biokemiske virkemekanisme

28-10-2008

Gruppen af miljøfarlige kemikalier, hormoner og lægemidler, der er under mistanke for at være årsagen til de misdannelser, man har observeret hos ålekvabben (Zoareces viviparus) i det danske marine miljø, er i nærværende rapport forsøgt indkredset.

emiske stoffer der kan føre til misdannelser i fisk - Indkredsning af stoffer ud fra deres biokemiske virkemekanisme Gruppen af miljøfarlige kemikalier, hormoner og lægemidler, der er under mistanke for at være årsagen til de misdannelser, man har observeret hos ålekvabben (Zoareces viviparus) i det danske marine miljø, er i nærværende rapport forsøgt indkredset. Specielt for kobber, kviksølv, TBT, bly, cadmium og dioxin er der fundet koncentrationer i fisk på et niveau, hvor man ikke kan udelukke en deformitetsskabende effekt.

Kemiske stoffer der kan føre til misdannelser i fisk - Indkredsning af stoffer ud fra deres biokemiske virkemekanisme (pdf; 2 mb)
Læs publikationen i HTML

Udgivet af Naturstyrelsen, 2008. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation