Landskabsforhold i Østjylland - Bidrag til samarbejdsprojektet om Byudvikling i Østjylland

28-10-2008

Rapporten analyserer de overordnede landskabstræk i Østjylland og konstaterer at disse knytter sig til: kystlinien, de tværgående tunneldale, israndslinien, byerne (de ældste) og knudepunktet ved Lillebælt.

Landskabsforhold i Østjylland - Bidrag til samarbejdsprojektet om Byudvikling i Østjylland Rapporten analyserer de overordnede landskabstræk i Østjylland og konstaterer at disse knytter sig til: kystlinien, de tværgående tunneldale, israndslinien, byerne (de ældste) og knudepunktet ved Lillebælt. Der udpeges 14 landskabsområder, som vurderes at have tilnærmelsesvis ens karakter. Hvert område beskrives mht. dets landskabelige karakter og dets sårbarhed i forhold til specielt byudvikling og infrastruktur. Analysen giver på den baggrund en række anbefalinger.


Landskabsforhold i Østjylland - Bidrag til samarbejdsprojektet om Byudvikling i Østjylland (pdf; 9 mb)

Læs rapporten i HTML

Udgivet af Naturstyrelsen, 2008. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.