Misdannet ålekvabbeyngel og andre biologiske effekter i danske vandområder

28-10-2008

Viden om ålekvabbeyngel er gennemgået sammen med en lang række andre datakilder med fokus på effektparametre relateret til reproduktionsskadende effekter i miljøet.

Misdannet ålekvabbeyngel og andre biologiske effekter i danske vandområder Viden om ålekvabbeyngel er gennemgået sammen med en lang række andre datakilder med fokus på effektparametre relateret til reproduktionsskadende effekter i miljøet. Det skønnes ikke at finneråd, forekomsten af Vibrio-arter, iltmangel, temperatur eller saltholdighed direkte kan påvirke misdannelser i ålekvabbeyngel. Misdannelser forekommer hyppigere med stigende menneskeskabt belastning med miljøfarlige stoffer. I moniteringsdata kan der ikke peges på enkelte stoffer som årsag, men der forekommer miljøfarlige stoffer (kobber, TBT, lokalt PCB) og muligvis enkelte lægemidler som kan medføre beslægtede effekter i miljøet.

Misdannet ålekvabbeyngel og andre biologiske effekter i danske vandområder (pdf; 2 mb)

Læs publikationen i HTML

Udgivet af Naturstyrelsen, 2008. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.