Naturen i landbruget

28-10-2008

Naturen, der ligger i landbrugslandet mellem de dyrkede marker, er livsnødvendige fristeder for en lang række dyr og planter, som man ikke møder så mange andre steder.

Forside af hæfte Naturen, der ligger i landbrugslandet mellem de dyrkede marker, er livsnødvendige fristeder for en lang række dyr og planter, som man ikke møder så mange andre steder. Disse naturtyper og deres pleje er emnet for et hæfte, der netop er udgivet af Landbrugsforlaget med faglig og økonomisk støtte fra Naturstyrelsen.

Med hæftet vil vi gerne give landmænd og andre, som ejer små eller store naturområder inspiration til, hvordan man kan sikre, pleje og udvikle naturområderne til gavn for de vilde planter og dyr og til glæde for os mennesker ,” udtaler Tine N. Skafte fra By– og Landskabsstyrelsen.

Landmændene er ofte centrale aktører i forhold til at pleje og beskytte naturen. Der er en lang række udfordringer i forhold til at forene naturhensyn med landbrugsproduktionen. Det øger behovet for viden om naturen, både hos kommunerne og hos de enkelte landmandsfamilier," siger forfatteren bag hæftet Heidi Buur Holbeck fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

I ord og billeder gennemgås de beskyttede naturtyper, der er karakteristiske for den danske natur. Det drejer sig om områder som enge, moser, overdrev, vandhuller og vandløb. I disse naturområder lever en lang række planter og dyr som har brug for særlig bevågenhed.

Læs publikation