NVOC og kimtal i drikkevand

28-10-2008

Rapporten konkluderer, at koncentrationen af NVOC ikke er afgørende for kimtallet, men biotilgængeligheden af det opløste kulstof.

NVOC og kimtal i drikkevand Arbejdsrapporten NVOC krav til drikkevand (Miljøstyrelsen 2005) viser, at NVOC -kravet på 4 mg/l er overskredet i en række drikkevandsboringer med gammelt grund. I ca. 10 % af disse boringer overskrides grænseværdierne for andre parametre også. Men det er ikke entydigt om et forhøjet NVOC indhold vil kunne medføre mikrobieleftervækst i ledningsnettet.
Rapporten konkluderer, at koncentrationen af NVOC ikke er afgørende for kimtallet, men biotilgængeligheden af det opløste kulstof. Undersøgelsen viser også, at der i grundvandet er et potentiale for eftervækst. Men undersøgelsen viser ikke, om der vil være en eftervækst i ledningsnet efter vandbehandlingen.


NVOC og kimtal i drikkevand (pdf; 1mb)

Læs rapporten i HTML

Udgivet af Naturstyrelsen, 2008. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.