Planloven i praksis

28-10-2008

Planloven i praksis giver en hurtig oversigt over planlovens regler og muligheder, viser eksempler på lands-, kommune- og lokalplanlægning og beskriver den nye plantype regionale udviklingsplaner.Planloven i praksis Planloven i praksis giver en hurtig oversigt over planlovens regler og muligheder, viser eksempler på lands-, kommune- og lokalplanlægning og beskriver den nye plantype regionale udviklingsplaner.

Publikationen beskriver lovens principper om decentralisering af ansvar, rammestyring og inddragelse af borgerne i planlægningsprocessen. Der er også en kort indføring i planlovens regler for planlægning i kystområder, planlægning til butiksformål og planlægning for større enkeltanlæg, der kan påvirke miljøet væsentligt. Endelig beskrives formålet med opdeling af landet i byzone, sommerhusområde og landzone og reglerne for byggeri i landzonen ridses op.

Planloven i praksis (pdf; 5 mb)

Publikationen på dansk i html

Spatial planning in Denmark (pdf; 5 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2007. Må citeres mod kildeangivelse

Kan fås i trykt udgave

ISBN 978-87-92256-03-4 (trykt) 978-97-92256-02-7 (digital)


Emneord: Planloven, miljøvurdering, landzone, kommuneplanlægning, lokalplanlægning, landsplanlægning.