Renseteknik - oversigt over ny miljøteknologi indenfor spildevandshåndtering

28-10-2008

I rapporten er opstillet en oversigt mulig ny teknologi baseret på danske og internationale erfaringer. Analysen af ny teknologi er opdelt i kloakopland (afløbssystemer), renseanlæg og slamhåndtering.

Renseteknik - oversigt over ny miljøteknologi indenfor spildevandshåndtering Gennemførelsen af nye vanddirektiver stiller store udfordringer herunder til forsyningerne. Desuden stilles forsyningerne over for nye krav om mere gennemskuelighed og større effektivitet. I rapporten er opstillet en oversigt mulig ny teknologi baseret på danske og internationale erfaringer. Analysen af ny teknologi er opdelt i kloakopland (afløbssystemer), renseanlæg og slamhåndtering. Desuden er analyseret spildevandshåndteringen i det åbne land.

Renseteknik - oversigt over ny miljøteknologi indenfor spildevandshåndtering (pdf; 1 mb)

Læs publikationen i HTML

Udgivet af Naturstyrelsen, 2008. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.