Sundhedsmæssig vurdering af cyanogenchlorid og dichloracetonitril i svømmehaller (bassinvand og den omgivende luft)

28-10-2008

Der er foretaget en sundhedsmæssig vurdering af cyanogenklorid og dichloracetonitril i bassinvand i svømmehaller ved de eksponeringskoncentrationer, som kan forekomme ved anvendelse af bassiner i svømmehaller og under hensyntagen til de aktiviteter, som udøves.

Udgivet af Naturstyrelsen, 2008. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk. Der er foretaget en sundhedsmæssig vurdering af cyanogenklorid og dichloracetonitril i bassinvand i svømmehaller ved de eksponeringskoncentrationer, som kan forekomme ved anvendelse af bassiner i svømmehaller og under hensyntagen til de aktiviteter, som udøves. Den sundhedsmæssige vurdering viste, at de beregnede doser ikke giver anledning til bekymring, idet såvel US-EPA's referencedosis (RfD) for cyanogenklorid som WHO's tolerable daglige indtagelse (TDI) for dichloracetonitril angiver gennemsnitlige daglige doser, som disse institutioner vurderer, at man kan udsættes for livet igennem uden at blive syg af stofferne.
Sundhedsmæssig vurdering af cyanogenchlorid og dichloracetonitril i svømmehaller (bassinvand og den omgivende luft) (pdf; 1 mb)

Læs rapporten i HTML

Udgivet af Naturstyrelsen, 2008. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.