Vibrio vulnificus i badevand

28-10-2008

Rapporten viser, at både vandets saltholdighed og temperatur har betydning for indholdet af Vibrio vulnificus.

Vibrio vulnificus i badevand Rapporten viser, at både vandets saltholdighed og temperatur har betydning for indholdet af Vibrio vulnificus, og at Vibrio vulnificus - især i områder med lavt saltindhold - kan forekomme i større antal ved temperaturer ned til ca. 15°C. De nyere undersøgelser har også vist, at der ikke kan fastlægges en pålidelig grænseværdi med det tilgængelige datagrundlag.
Vibrio vulnificus i badevand (pdf; 1 mb)
Læs publikationen i HTML

Udgivet af Naturstyrelsen, 2008. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.