Anvendelse af sensorer i vandforsyningen

14-04-2009

Projektet viser, at det er muligt at anvende sensorer til online målinger af nitrat og anvende disse målinger til at styre indvindingen af grundvand.

Anvendelse af sensorer i vandforsyningen Der er gennemført en række forsøg med anvendelse af ny teknologi baseret på sensorer til måling af vandkvalitet/driftsøkonomi. Forsøgene er udført på kildepladser hos Aalborg Kommunes Vandforsyning (AKV) og Århus Kommunale Værker (ÅKV).

Der er afprøvet sensorer, der måler for henholdsvis nitrat og redox potentiale. Det er forsøgt at anvende målinger af redox potentialet som indikator for grundvandets indhold af BAM.

Projektet viser at det er muligt at anvende sensorer til on-line målinger af nitrat og anvende disse målinger til at styre indvindingen af grundvand. Måling af redox potentiale v.h.a. on-line sensorer ved boringerne er derimod overordentligt vanskeligt, da sensorerne kræver meget vedligeholdelse.

Læs publikationen i HTML

Anvendelse af sensorer i vandforsyningen (pdf; 4 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2009. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.