Filtre på mindre vandværker - Opbygning og drift

14-04-2009

I dette projekt er der i praksis gennemført simple og billige ændringer af sandfiltrenes opbygning og drift på 2 vandværker.

Filtre på mindrevandværker Især mindre vandværker i Danmark kan have problemer med at overholde kravene til drikkevandets kvalitet for naturligt forekommende stoffer som bl.a. jern og mangan. Dette kan skyldes uhensigtsmæssig drift og opbygning af sandfiltrene. I dette projekt er der i praksis gennemført simple og billige ændringer af sandfiltrenes opbygning og drift på 2 vandværker. Dette har medført, at vandværkerne nu leverer drikkevand med et væsentligt lavere indhold af jern og mangan og klart overholder kravene til drikkevandets kvalitet.

Læs publikationen i HTML

Filtre på mindre vandværker - Opbygning og drift (pdf; 1 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2009. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.