Implementering af det nye badevandsdirektiv til det danske badevandsystem

14-04-2009

Formålet med projektet var at belyse konsekvenserne ved de væsentligste punkter i det nye badevandsdirektiv for at kunne implementere det på den bedst mulige måde.

Implementering af det nye badevandsdirektiv til det danske badevandsystem Formålet med projektet var at belyse konsekvenserne ved de væsentligste punkter i det nye badevandsdirektiv for at kunne implementere det på den bedst mulige måde. Projektet viser, at der kan forventes en ganske væsentlig forøgelse af antallet af danske badevande, der ikke vil kunne leve op til de skærpede krav i det nye EU-direktiv. Det gælder især for badevande ved kyster. Det skyldes, at direktivet lægger op til at udtage ganske få prøver pr. år samt indførelse af den nye parameter "enterokokker".

Læs publikationen i HTML

Implementering af det nye badevandsdirektiv til det danske badevandsystem (pdf; 1 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2009. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.