Idékatalog om nationalparker

21-04-2009

Katalog over knap 50 udenlandske eksempler til inspiration i arbejdet i de nye nationalparker.

Forsiden af rapporten "Idékatalog om nationalparker" Formålet med idekataloget er at informere om den danske nationalparkplanlægning og præsentere en række gode eksempler, som kan inspirere arbejdet i de nye nationalparker.

Idekataloget indeholder knap 50 udenlandske eksempler fordelt på en række temaer, herunder naturværdier, friluftsliv og formidling, kulturhistorie, finansiering, inddragelse af frivillige og markedsføring."

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen 2009. Udarbejdet af Naturstyrelsen og COWI. Må citeres mod kildeangivelse.


Læs mere om nationalparkerne på

Læs publikation