Certificering i statsskovene - hvad betyder det for dig?

01-02-2012

Information til entreprenører, der er beskæftiget i Naturstyrelsens skove

Naturstyrelsens skove er certificeret efter de to ordninger for skovcertificering, der findes i Danmark (FSC®-C006415 og PEFC). Når en skov er certificeret, betyder det, at driften lever op til nogle særlige regler om bæredygtig skovdrift. Skovejeren kan så sælge træet fra skoven som certificeret. Køberen af træet kan være sikker på, at skovdriften lever op til certificerings-reglerne.

I denne pjece orienterer Naturstyrelsen de firmaer, der indgået en aftale med styrelsen om de krav, de har forpligtet sig til at overholde.

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun i elektronisk form.

Læs publikation