Risikovurdering og risikoprofil af forekomst af coliforme bakterier i drikkevand

09-12-2009

Projektets formål har derfor været at belyse hvilke niveauer af
coliforme/E. coli, der indikerer en risiko for tilstedeværelse af
sygdomsfremkaldende mikroorganismer (patogener), der udgør en sygdomsrisiko for forbrugeren.

Risikovurderng og risikoprofil af forekomst af coliforme bakterier i drikkevand Projektets formål har derfor været at belyse hvilke niveauer af coliforme/E. coli, der indikerer en risiko for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende mikroorganismer(patogener), der udgør en sygdomsrisiko for forbrugeren.

Risikovurdering og risikoprofil for colibakterier (pdf; 1 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2010. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.