Kildesporing i forbindelse med forringet badevandskvalitet

16-02-2009

Det er blevet nemmere at spore kilden til forurening af badevand. Bakterier afsætter nemlig et genetisk fingeraftryk, som en ny teknik kan aflæse.

Kildesporing i forbindelse med forringet badevandskvalitet Det er blevet nemmere at spore kilden til forurening af badevand. Bakterier afsætter nemlig et genetisk fingeraftryk, som en ny teknik kan aflæse. Aftrykket er forskelligt alt efter, om det er mennesker, køer, heste, svin eller fugle, der er årsag til forureningen.

Det fremgår rapporten ”Kildesporing i forbindelse med forringet badevandskvalitet,” som Teknologisk Institut har udarbejdet for Naturstyrelsen. Rapporten siger god for en metode, der hidtil kun har været anvendt i meget begrænset omfang i Danmark.
Kildesporing i forbindelse med forringet badevandskvalitet (pdf; 3 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2009. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.