LIFE Overdrev

21-02-2009

Beskrivelse af et projekt, som skal
forøge arealet og forbedre kvaliteten af overdrev i Danmark. Projektet sluttede ultimo 2008.

Overdrev er en naturtype, som er i tilbagegang – både i Danmark og i vore nabolande. Men da overdrevene har stor biologisk og kulturhistorisk værdi, er det vigtigt at passepå de få, der er tilbage.

Derfor støtter EU et naturbeskyttelsesprojekt, som skal forøge arealet og forbedre kvaliteten af overdrev i Danmark.

Projektet startede i juli 2004 og sluttede i slutningen af 2008.
Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.


Læs mere om Overdrevsprojektet på

Naturprojekter

Naturprojekter. Foto: Colourbox

Naturstyrelsens naturprojekter værner om Danmarks natur og miljø og sikrer et varieret og robust plante- og dyreliv i fremtiden.
Læs mere om naturprojekter