Evaluering af konsulentordningen

17-01-2009

Evalueringsrapport om tilskudsordningen ”Konsulentvirksomhed i skovbruget”

Forsiden af rapporten Naturstyrelsen har fået gennemført en evaluering af tilskudsordningen ”konsulentvirksomhed i skovbruget”. Evalueringen blev gennemført, fordi det i bemærkningerne til skovloven 2004 var stillet i udsigt, at der ville blive gennemført en effektvurdering af tilskuddet.

Evalueringen blev gennemført af NIRAS konsulenterne. Hovedkonklusionen i evalueringsrapporten er, at konsulentordningen har en positiv og betydelig effekt i form af at fremme kvalificeret rådgivning om god og flersidig skovdrift til private ejere af mindre skove.

Læs evalueringsrapporten på

Må citeres med kildeangivelse. Findes kun i elektronisk udgave.

Læs publikation