Forundersøgelsesrapport, genslyngning af Råsted Lilleå og Bavnbæk

12-01-2009

Forsiden af rapporten "Forundersøgelsesrapport, genslyngning af Råsted Lilleå og Bavnbæk"

Nissum fjord samt Store- og Lilleå udgør et af de 11 geografiske områder, der der udpeget i forbindelse med den særlige vand- og naturindsats 2007-2009.  Denne rapport er en teknisk/biologisk forundersøgelse for genslyngning af den nedre del af Råsted Lilleå og Bavnbæk. Genslyngningen omfatter Lilleå på strækningen fra Hvoldal Dambrug til Skærum Mølle og Bavnbæk på strækningen fra ca. 800 m opstrøms overføringen af Hvolbyvej til udløbet i Råsted Lilleå.

Forundersøgelsen omfatter også etablering af bynær skov vest for Skærum Mølle.

Forundersøgelsen belyser de tekniske, miljømæssige og økonomiske muligheder for at gennemføre projektet samt vurdere konsekvenserne heraf.

Læs eller download rapporten:

Bilag til rapporten kan ses på

Udarbejdet af Rambøll Danmark A/S for Naturstyrelsen. Findes kun i elektronisk form. Må citeres med kildeangivelse.

Læs publikation