Odense Pilot River Basin

27-01-2009

Demonstrationsprojekt for Vandplanlægning i Odense Fjord-oplandet. Vandrammedirektivets artikel 13

Odense Pilot River Basin Demonstrationsprojekt for Vandplanlægning i Odense Fjord-oplandet. Vandrammedirektivets artikel 13.

Odense Pilot River Basin (pdf; 14 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2007. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.


Læs mere om projektet på Odense Pilot River Basin's hjemmeside .