Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn

30-06-2009

Drifts- og Plejeplan 2008-2022

Forsiden af drifts- og plejeplanen for Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn Drifts- og plejeplan 2008-2022

Drifts- og plejeplanen beskriver skyde- og øvelsesterrænets militære anvendelse og betydning, samt naturværdier i form af flora, fauna, landskab, naturtyper, den militære historie og de kulturhistoriske spor i landskabet. Desuden Jægerspristerrænets udvikling siden den første plejeplan for perioden 1998-2012, samt de lovgivningsmæssige brugsbegrænsninger der gælder for området. Endelig fastlægges de nye drifts- og plejebestemmelser samt beskrives nye militære aktiviteter for perioden 2008 til 2022.

Læs eller download planen:

Bilag

Udgivet af Naturstyrelsen i samarbejde med Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste 2009. Må citeres mod kildeangivelser. Findes kun i elektronisk form.