Punktkilderapport 2007

18-06-2009

Rapporten er et led i det nationale overvågningsprogram (NOVANA) og danner sammen med de øvrige fagdatacenterrapporter grundlaget for en samlede
vurdering af vandmiljøets tilstand og belastning.

Punktkilderapport 2007 Rapporten er et led i det nationale overvågningsprogram (NOVANA) og danner sammen med de øvrige fagdatacenterrapporter grundlaget for en samlede vurdering af vandmiljøets tilstand og belastning.

Punktkilderapport 2007 (pdf; 7 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2009. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.