Forvaltningsplan for skarv i Danmark

30-06-2009

Plan der skal sikre skarvens beskyttelse som en almindelig dansk ynglefugl, samt sikre, at skarven ikke volder uacceptable skader på fiskebestande og gener for fiskeriet.

Forsiden af skarvforvaltningsplanen Skarvforvaltningsplanen erstatter den tilsvarende plan fra 2002, og har to hovedformål. Den skal sikre skarvens beskyttelse som en almindelig dansk ynglefugl, og den skal sikre, at skarven ikke volder uacceptable skader på fiskebestande og gener for fiskeriet.

Nye elementer i planen er:

  • Fiskere kan søge tilladelse til at skyde skarver i større vandområder, hvor skarvens fødesøgning vurderes at give problemer. Planen oplister en række områder, der vurderes som særligt vigtige for fisk.
  • Skarven vil få mere fred i områder, hvor den ikke gør væsentlig skade – i modsætning til i dag, hvor skarven generelt søges forhindret i at etablere nye kolonier.
  • Hvis skarven på private områder etablerer nye kolonier i vigtige områder for fisk vil Naturstyrelsen indlede dialog med ejeren om mulighederne for at reducere problemerne.

Regulering indenfor 1000 m fra faststående, fungerende fiskeredskaber vil fortsat kunne ske uden for skarvens yngletid. Regler for denne regulering vil fremgå af vildtskadebekendtgørelsen. Den hidtidige praksis med begrænsning af skarverne ved oliering af æg udvalgte ynglekolonierne vil også blive videreført. Dermed udbygges linien fra den tidligere plan.

Naturstyrelsen har ved udarbejdelsen af planen rådført sig med en skarvarbejdsgruppe med repræsentanter fra interesseorganisationer og faglige eksperter. Planen var i offentlig høring i efteråret 2008.

Læs eller download forvaltningsplanen:

Udgivet af Naturstyrelsen 2009. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun i elektronisk form.


Læs mere om skarv påLæs publikation