Vejledning om grødeskæring i vandløb

24-06-2009

Denne vejledning om grødeskæring i vandløb skal inspirere kommunerne i forbindelse med det arbejde, der er fastsat i vandløbsregulativerne og vandløbsloven med hensyn til at skære grøde i vandløb.

Vejledning om grødeskæring i vandløb Denne vejledning om grødeskæring i vandløb skal inspirere kommunerne i forbindelse med det arbejde, der er fastsat i vandløbsregulativerne og vandløbsloven med hensyn til at skære grøde i vandløb. Vejledningen indeholder forslag til, hvordan grødeskæringen kan udformes og gennemføres for i højere grad at bidrage til at opfylde de fastsatte målsætninger for vandløbene, samtidig med at der skabes en forbedret afvanding af arealerne langs vandløbene.

Vejledning om grødeskæring i vandløb (pdf; 7 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2008. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.