Strandede havpattedyr i Danmark 2006-2007

25-05-2009

Rapport fra Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle

Forsiden af rapporten Beredskabsplanen vedrørende Havpattedyr og Havfugle administreres af Naturstyrelsen. Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum i København for Naturstyrelsen udarbejdet rapporten "Strandede havpattedyr i Danmark 2006-2007". Rapporten er baseret på data, der for langt størstedelen er tilvejebragt af Naturstyrelsens lokale enheder. Rapporten giver et overblik over hvilke arter, der mere eller mindre regelmæssigt kan træffes i de danske farvande.

En del af de strandede dyr indsamles og obduceres med henblik på at få oplysninger om denne ellers vanskeligt tilgængelige dyregruppe samt for at kunne følge sundhedstilstanden i bestandene.

Udover at behandle de indberettede data indeholder rapporten også et indledende afsnit med gode råd og vejledning til arts- og kønsbestemmelse.

Læs eller download rapporten:

Udgivet i 2009 af Naturstyrelsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens Naturhistoriske Museum. Findes kun i elektronisk form. Må citeres med kildeangivelse.