Skov og Natur i tal 2009

27-05-2009

Tal og fakta indenfor Naturstyrelsens område.

Forsiden af folderen Skov og Natur i tal Denne publikation har til formål at at stille let tilgængeligt materiale om de danske skove og naturarealer til rådighed for interesserede. Materialet fokuserer på Naturstyrelsens ressort - såvel styrelsens myndighedsopgaver som driftsopgaver.

Publikationen er udarbejdet af Naturstyrelsen. Tabeller og figurer mv. bygger på materiale fra et større antal kilder. I årets udgave kan du bl.a. læse om de nye emner: "Stormfald i Danmark" samt "Nye plante- og dyrearter i Danmark".

Læs eller download publikationen:

Udgivet 2009 af Naturstyrelsen. Må citeres mod kildeangivelse.

Læs publikation