Alstrup Krat og Hohøj

16-03-2009

Lokal folder fra Naturstyrelsen – Kronjylland

Historisk folder, Alstrup Krat og Hohøj Mange mener, at Mariager Fjord er Danmarks smukkeste fjord. Det kuperede terræn med stejle skrænter imod den indtil 28 m dybe fjord frembyder mange muligheder for enestående naturoplevelser.

Hohøj er ikke alene på bakken. Omkring den og i Alstrup Krat, 300 – 400 m mod nord, ligger der en rækkemindre gravhøje. Øst for Hohøj fi ndes en jernalderboplads, hvis indbyggere anlagde og dyrkede de marker,som endnu ses i Alstrup Krat.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen 2005. Må citeres med kildeangivelse.