Bjerge Skov

16-03-2009

Folder om naturskoven i Bjerge Skov

Naturstifolder Bjerge Skov

Lige midt i Bjerre Herred ligger Bjerge Skov højt hævet over det omkringliggende landskab. Skoven er på 282 ha. På den flade del af skoven mod nord og øst vokser især eg og ask i den stive lerjord. På den centrale og meget bakkede del, er jorden mere muldet og overvejende bevokset med bøg og nåletræ. I den sydvestlige del af skoven ligger Bjerge eng, som i 1891 og fremefter blev tilsået med egetræer, der nu er meget store og seværdige. Det har altså taget cirka 100 år at skabe en skov, som man kunne tro har ligget her „altid".

Læs eller download folderen:

Udgivet Naturstyrelsen, 2003. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.