Bolderslev Skov

16-03-2009

Lokal folder fra Naturstyrelsen – Sønderjylland

Naturstifolder Bolderslev Skov Sydvest for Aabenraa ligger statsskovene Bolderslev og Uge Skove. Tilsammen dækker de et areal på 156,5 ha, og er en del af et stor sammenhængende oprindeligt løvskovsområde.

Den ekstensive skovdrift der har været praktiseret i området, understøtter sammen med et varieret naturgrundlag en artsrig og over korte afstande meget vekslende skov.

Læs eller download folder:

Udgivet Naturstyrelsen. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.