Bryrup Langsø og Karlsø

16-03-2009

Lokal folder fra det tidligere Århus Amt

Naturstifolder Bryrup Langsø og Karlsø Området, der er på 124 ha, blev fredet i 1985. Fredninger har til formål at sikre områdets geologiske, biologiske og landskabelig værdier samt give offentligheden adgang til området.

Det varierede landskab søer, skove og heder, giver vokse- og levesteder for et rigt og varieret dyre- og planteliv.

Læs eller download folder:


Folderen er udgivet af Århus Amt. Arealet er overgået til Naturstyrelsen pr. 1. januar 2007. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.