Den Jyske Skovhave

16-03-2009

Lokal folder fra Naturstyrelsen – Aalborg

Naturstifolder Den jyske skovhave

Her i hjertet af den 8000 ha store Rold Skov er der på 14 ha samlet over 150 forskellige træer og buske fra store dele af verdens nordlige halvkugle.

Historien rækker tilbage til årene 1886-1902, hvor den initiativrige og forstbotanisk interesserede skovrider Hintz ledede Buderupholm Statsskovdistrikt. Stik i-mod sin chefs forbud mod at plante andet end Bøg, Eg og Rødgran forsøgte Hintz på netop disse arealer, at plante mange forskellige fremmede træarter fra mange kontinenter.

Læs eller download folder:

PDF-format i printvenlig version

Udgivet Naturstyrelsen, 2013. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave ved indgangen til skovhaven.

Læs publikation

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.