Det økologiske landbrug på Livø

05-07-2019

Lokal folder fra Naturstyrelsen – Himmerland

Den økologisk drift på Livø betyder, at belastningen af det omgivende miljø er minimal. Produkterne er uden medicin- og kemikalierester og dyrenes trivsel er i top.

Landbruget på Livø drives med det overordnede sigt, at formidle og demonstrere samspillet mellem pleje af mange slags beskyttet natur, skov og landbrug under økologiske rammer.

Folderen er udgivet af Naturstyrelsen 2019. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave ved henvendelse til Naturstyrelsen - Himmerland, på Miniline-færgen til Livø og på Livø Avlsgård.

Hent folder - Det økologiske landbrug på Livø 2021

Naturprojekter

Naturprojekter. Foto: Colourbox

Naturstyrelsens naturprojekter værner om Danmarks natur og miljø og sikrer et varieret og robust plante- og dyreliv i fremtiden.
Læs mere om naturprojekter