Det økologiske landbrug på Livø

16-03-2009

Lokal folder fra Naturstyrelsen – Himmerland

Den økologisk drift på Livø betyder, at belastningen af det omgivende miljø er minimal. Produkterne er uden medicin- og kemikalierester og dyrenes trivsel er i top.

Det er Naturerhvervsstyrelsen, der godkender og kontrollerer det økologiske landbrug. Og det er med kontrol mindst 1 gang hvert år.

Folderen er udgivet af Naturstyrelsen 2014. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave ved henvendelse til Naturstyrelsen - Himmerland, på Miniline-færgen til Livø og på Livø Avlsgård.

Hent folder