Detailprojekt Mellemste Suså (VMPIII - vådområde)

03-03-2009

Hovedrapport om naturprojekt under den særlige vand- og naturindsats

Forsiden af rapporten Susåen, Karrebæk og Dybsø Fjord er blandt de 11 særlige geografiske indsatsområder i forbindelse med gennemførelse af den særlige vand- og naturindsats (Millømilliarden).

På baggrund af forundersøgelser, som belyser mulighederne for at genskabe et større naturindhold og øge næringssaltfjernelsen på den mellemste del af Suså fra Møllebro til Næsby Bro, er det besluttet at iværksætte en detailprojektering for delprojektområde 3, der omfatter vandløbet og ådalen fra Jernbanebroen til Næsby Bro.

Denne rapport beskriver genskabelse af den naturlige hydrologi, ved eksempelvis afbrydelse af dræntilløb i ådalsskrænten, åbning af rørlagte kildevæld/dræn og afbrydelse af udgrøftning og dræning i ådalen. Det andet detailprojekt beskriver restaurering af Suså og omlægning af de offentlige vandløb som løber til Suså på projektstrækningen.

Læs eller download rapporten:

Se også

Udarbejdet af NIRAS for Naturstyrelsen. Findes kun i elektronisk form. Må citeres med kildeangivelse.

Læs publikation