Drastrup Skov

16-03-2009

Lokal folder fra Naturstyrelsen Himmerland og Aalborg Kommune

Naturstifolder Drastrup Skov

Drastrup Skov er et ca. 300 ha stort skov- og naturområde i cykelafstand fra Aalborg centrum. Aalborg Kommune, samt Skov- og Naturstyrelsen  (nu Naturstyrelsen) har opkøbt arealerne med det formål at plante ny skov tæt ved Aalborg bl.a. for at sikre rent drikkevand og skabe nye rekreative tilbud med plads til friluftsliv og naturoplevelser.

På de offentlige arealer må man færdes overalt til fods og på cykel, men et netværk af naturstier hjælper publikum rundt på arealerne.

Læs eller download folderen:

Udgivet Naturstyrelsen, 2001. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation