Fugledegård ved Tissø

16-03-2009

Folder om vikingernes og fuglenes sø

Naturstifolder Fugledegård ved Tissø Staten ejer området omkring Fugledegård. Gården blev købt for at sikre offentligt ejerskab af levn fra et af Sjællands vigtigste magtcentre i vikingetiden. Naturstyrelsen ved Odsherred Statsskovdistrikt administrerer arealet i tæt samarbejde med Hvidebæk Kommune, Vestsjællands Amt og Kalundborg og Omegns Museum.

Tissø er med sine 12,3 km2 overflade Danmarks 4. største sø, og dens største dybde er 13½ meter. Søoverfladen er kun ca. 1 meter over havniveau, så der er ringe fald på Halleby Å fra udløbet af Tissø til Storebælt.

Læs eller download:

Udgivet Naturstyrelsen, 2004. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker.

Læs publikation