Handlingsplan for invasive arter

16-03-2009

Handlingsplanen indeholder en gennemgang af problemerne med invasive arter og giver en række anbefalinger til, hvordan vi kan tage kampen op mod dem.

Handlingsplan for invasive arter

Handlingsplanen indeholder en gennemgang af problemerne med invasive arter og giver en række anbefalinger til, hvordan vi kan tage kampen op mod de invasive og potentielt invasive arter i Danmark. Planens sigte er at hindre eller minimere invasive arters påvirkning af den biologiske mangfoldighed, økonomien og menneskers sundhed bl.a. gennem koordineret gennemførsel af internationale konventioner, som har dette formål.

Hent PDF