Harte Skov

16-03-2009

Lokal folder fra Naturstyrelsen – Trekantsområdet

Naturstifolder Harte Skov Harte skov er et resultat af Folketingets beslutning i 1980- erne om at fordoble Danmarks skovareal indenfor én trægeneration, d.v.s. ca. 80 år. Skoven ligger vest for Kolding, og indrammes smukt af Stallerup sø mod øst og Vester Nebel Å vest for området. Det samlede område er 700 ha, hvoraf 224 ha er offentlig skov, som tidligere var landbrugsjord. Skovrejsningen startede i 1991, og den nu unge skov er et spændende økosystem, som med årene blot bliver smukkere. Ved at tilplante med mange forskellige løvtræer og nåletræer, bliver skoven meget spændende og varieret at gå på oplevelse i. De bevarede græsningsoverdrev gør skoven åben og giver den besøgende mange smukke udkig over det stærkt kuperede terræn.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Haderslev Statsskovdistrikt i samarbejde med Vejdirektoratet, 2003. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation