Hellebæk Kohave

16-03-2009

Lokal folder fra Naturstyrelsen, Nordsjælland

Naturstifolder Hellebæk Kohave Hellebæk Kohave er i dag 290 ha bestående af naturskov, overdrev, moser, ferske enge og høslætsarealer. Arealet er omkredset af 11 km elektrisk dobbeltrådet el-hegn med 18 låger. Kohaven græsses hele året af 150 – 300 stk. malkeog kødkvæg. Området er ét af de mest besøgte blandt skovdistriktets arealer, og publikumstrykket udgør 200 timer/ha/ år.

Ønsker man organiserede ture i Kohaven kan man tage kontakt til Kohavens Venner, hvis formål det er at udbrede kendskabet til natur og kultur i området.

Læs eller download folderen:

Udgivet Naturstyrelsen, 2006. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Se også

Læs publikation

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.