Motionsstier: De nye skove ved Stege

16-03-2009

Lokal folder om de bynære skove ved Stege

Forsiden af folderen

I de bynære skove ved Stege findes flere km sundhedssti, som er gangbare til motion året rundt. Langs stien findes lege- og motionsredskaber med pulserende udfordringer for alle fra barn til olding. Der findes ligeledes to nye multtoiletter og en splinterny bålhytte. Skoler og institutioner på Møn og Bogø har plantet skoleskove i sirlige plantesystemer, så skoven byder på en særlig oplevelse.

Udgivet 2007 i samarbejde mellem Naturstyrelsen og Vordingborg Kommune. Må citeres med kildeangivelse. Trykt version kan fås ved henvendelse hos Falster Statsskovdistrikt .


Relaterede emner:

  • 55 naturområder: Storstrømmen - Ulvsund - Grønsund
  • 55 naturområder: Møn - Ulvshale - Nyord
  • Naturstyrelsens publikationsoversigt