Oplev og bevar blomsterne på Møns Klint

16-03-2009

Lokal folder fra Naturstyrelsen – Storstrøm

Orchidé Den kalkholdige jordbund og det varierede landskab danner grundlag for den særprægede og artsrige flora på Møns Klint
De op til 100 m tykke kridtflager, der udgør "bjergene" i Klinteskoven, er dannet i kridttiden for 75 mill. år siden. Gletchere under istiderne gennem de sidste 100.000 år har siden skubbet flagerne op til de vældige kalkdannelser, "bjerge" og fald, som vi kender fra klinten i dag.

På Møns Klint kan man se, at bøgetræerne bevarer forårets lysegrønne farve sommeren igennem. Man siger, at bøgene er klorotiske (gulgrønne = blege). Fænomenet opstår, fordi det store kalkindhold i jorden vanskeliggør optagelsen af jern og mangan, som træerne behøver ved dannelsen af bladenes grønne farvestof.
Orkideen Stor Gøgeurt (forsiden) kan opleves i Klinteskoven omkring grundlovsdag. Planten er totalfredet, bl.a. fordi den har været plukket og opgravet i en sådan grad, at dens eksistens har været truet.

Kodriver

ORKIDEER
Møns Klint er kendt for sin store rigdom på vilde orkideer. Jordens høje kalkindhold er årsag til, at man i dag kan finde ca. 20 arter af disse fascinerende og ofte smukke planter i Klinteskoven. (I hele Danmark findes 43 orkide-arter). De fleste orkideer er sjældne og truede planter, som vi kan glæde os over og bør værne om. Også i fremtiden skal skovgæster have mulighed for at opleve disse planter i deres rette miljø.
I folderen er afbildet nogle af de smukkeste og mest sjældne arter af Høje Møns orkidéflora. De er alle fredede!

PUBLIKUM OG PLANTERNE
Fra maj til august giver vandreture i Klinteskoven rige muligheder for at opleve de vilde orkideer og andre sjældne planter i de smukkest tænkelige omgivelser. Størst udbytte af mødet med disse interessante planter får man, hvis viden om blomsternes særegne og mangeartede biologi kombineres med synsindtrykket i skoven. Med dette for øje har Naturstyrelsen udgivet et hæfte omhandlende de sjældne planter på Møns Klint. Hæftet kan bl.a. købes i kiosken på Store Klint.

Rød hullæbe
Plukning og opgravning af planter er strengt forbudt i hele området.
Alligevel har floraen lidt meget under dele af publikums ubetænksomhed eller uvidenhed med fredningsbestemmelserne.
Egentlige plantesamleres ulovlige opgravning af fredede planter er stadig en alvorlig trussel mod Høje Møns flora.

VIGTIGE NATURTYPER FOR FLORAEN

NATURSKOV
Skoven i de stejle "fald" ud mod Østersøen samt på flere "bjerge" i Klinteskoven er udlagt som naturskov uden nogen form for skovdrift. Et fristed, hvor den vilde flora kan udvikle sig naturligt.

Rød skovlilje

OVERDREV
Overdrevsarealer, som f.eks. Jydelejet, græsses hele året, som det det er sket i århundreder. Græsningen giver de bedste vækstmuligheder for en artsrig og smuk flora af kalk- og tørbundstilknyttede planter.

OVERVÅGNING OG PLEJE
Hvert år optælles de sjældne plantearter på Møns Klint i specielle felter, med det formål at registrere ændringer i deres trivsel. De erfaringer, man høster af denne floraovervågning, er med til at bestemme den naturpleje, som Falster Statsskovdistrikt årligt gen- nemfører med henblik på bl.a. bevaring af klinteområdets vilde

FREDEDE PLANTERPÅ MØNS KLINT
På Møns klint er alle planter fredede. Det forbudt at plukke og opgrave planter i hele området,herunder Klinteskoven, Jydelejet, Slotsbankerne og Høvblege.
Alle orkidéarter er totalfredede i Danmark.
Følgende arter er (ligesom orkidéerne) meget sjældne og truede, og har derforsærlig beskyttelsesstatus på Møns Klint:

Skov-Svingel (Festuca altissima)
Strand-Limurt (Silene maritima v. petraea)
Sandkarse (Cardaminopsis arenosa)
Rank Hjørneklap (Erysimum hieracifolium)
Østrigsk Hør (Linum austriacum)
Vår-Potentil (Potentilla tabernaemontani)

Vis hensyn overfor naturen og andre naturbrugere.

OPLEV OG BEVAR KLINTENS FLORA

Grav ikke op

Udgivet af Miljø- og Energiministeriet, Naturstyrelsen 1991, revideret 1998.

Til naturguider

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.