Snæbelprojektet

16-03-2009

Folder om EU LIFE-projektet (Dansk/English/Deutsch)

Forside af snæbel-folder Snæbelprojektet, Danmarks største naturgenopretningsprojekt efter Skjern Å, skal i perioden fra 2005 til 2009 forbedre forholdene for snæbel-fisken i fire vandløb i sydjylland.

Udgivet af Naturstyrelsen 2006. Findes kun i elektronisk udgave. Må citeres med kildeangivelse.