Velkommen i Benløse Skov

16-03-2009

Lokal folder fra Naturstyrelsen – Vestsjælland

Folder om Benløse Skov Benløse Skov består mest af bøg, eg og andre løvtræarter. Der er også plantet nåletræer for at skabe variation i skoven. En stor del af naturområdet omkring skoven er åbne arealer som sletter og vådområder. Hensigten er, at variationen skal gøre det til et spændende område, som også er et godt levested for de vilde dyr. Her er allerede en stor bestand af råvildt.

Benløse Skov giver dig mulighed for at opleve og bruge naturen. Stierne vil tage dig med rundt i området. Du kan bestige Kælkehøj, som byder på en flot udsigt over området.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2006. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Benløse Skov er et ungt skov- og naturområde, som er blevet til i et nært samarbejde mellem Københavns Energi, Benløsekæden, Ringsted Kommune og Naturstyrelsen.

Skovrejsning og beskyttelse af grundvandet

Plantning af skov i Danmark er ikke et nyt fænomen. Skovarealet er siden begyndelsen af 1800-tallet ved plantning hævet fra ca. 3% til ca. 11% af landets areal. Formålet med skovrejsningen har varieret gennem tiderne.

Et af de vigtigste formål med etableringen af Benløse Skov er at beskytte grundvandet. I Danmark er der god tradition for, at drikkevand fremstilles af uforurenet grundvand. Dette grundvand kan nøjes med en simpel behandling, bestående af iltning og filtrering, før det er klar til at drikke. Dette ønskes fastholdt, og derfor er det af afgørende betydning, at grundvandet også i fremtiden har en god kvalitet. Benløse Skov yder god beskyttelse af grundvandet, fordi der ikke anvendes gødning, pesticider eller andre stoffer, som kan skade grundvandet. Herved sikres en permanent beskyttelse af det grundvand, der dannes under den nye statsskov.

Læs publikation

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.